Dịch Vụ

Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện
Vận hành, bảo trì và bảo dưỡng hệ thống điện theo đúng quy trình, đảm bảo nguồn điện ...
Sửa chữa, bảo trì định kỳ
Để đảm bảo tuổi thọ, ngoài bảo trì định kỳ (PM), các thiết bị, hệ thống cơ điện cần phải ...