Dịch Vụ

Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Gas trung tâm
Với sự xuất hiện các tòa nhà, chung cư cao tầng ngày càng nhiều, việc sử dụng gas bình ...
Tư vấn- thiết kế Hệ Thống Kỹ Thuật
Global M&E là công ty có kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tư vấn thiết ...
Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện
Vận hành, bảo trì và bảo dưỡng hệ thống điện theo đúng quy trình, đảm bảo nguồn ...
Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống PCCC
Việc kiểm tra công tác PCCC được tiến hành nhằm đảm bảo yêu cầu cao nhất trong việc ...
Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thang máy
Thang máy và thang cuốn  chủ yếu và một phần quan trọng cho hình ảnh và hoạt động của ...
Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước
Hệ thống cấp nước được vận hành đảm bảo, việc sửa chữa và xử lý sự cố về hệ ...